Jak to funguje?

Daniel Š.

Praha, Česká republika

Aktualizováno: 28.01.2018

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.

Právník - od fakulty vždy samostatný, ve společnosti jediný. Postupně větší a větší odpovědnost, řízení externích advokátů. Velké právní akce v řádu mld. Kč, později mil. EUR. Řízení právní ochrany v několka zemích; to vše doposud jako in-house.
Náhle velká změna a přesun do oblasti interim managementu (jako jediný v ČR na poli práva) - jeden klient doporučuje dalšího a dalšího...
V posledních pěti letech jsem se naučil řídit právní týmy a zjistil, že pro krizové řízení mám přirozené vlohy. Osvědčil jsem si, že se uživím na volné noze a i když bych mohl zůstat jako samostatný podnikatel ad. inf., rád bych se zas vrátil do in-house pozice - na samostatnou a odpovědnou pozici, kde budu moci uplatnit čtrnáct let zajímavých zkušeností v krásném oboru práva...
právo

Mé znalosti a dovednosti

Inovativnost

Ne-inovnativnost znamená nudu!

Klientská orientace

Jak jinak poskytovat právní služby, než nezahleděně na vlastní fakturaci...

Komunikační dovednosti

Praxe v elektronických i tištěných médiích, moderátor, redaktor - a nyní právník. Ovšem většina věci se nezapománá, zvláš´t pokud jsou součstí naturelu.

Ovlivňování lidí

Vlivová činnost je i součástí profese, která mne živí.

Projektové řízení

Řízení rozsáhlých projektů je mou činností zejm. v posledních 4-5 letech - fúze, akvizice, přeměny finančních institucí, atd...

Rozhodování

Rozhodování považuji za svou silnou stránku uvědoměle až posledních cca. pět let, spolu s tím, jak jsem začal vést právní týmy.

Řízení týmu

Většina mých interim služeb je vedení větších či menších týmů právníků, vždy řešíme zároveň i nějaký akutní problém, ale cílem je i vytvořit funkční právní tým, nastavit jeho komunikaci s ostatními kolegy v korporaci, atd., atp. Baví mě to! Velmi!

Vyjednávací dovednosti

Bazální součást profesniho života juristy. Nebouchám do stolu, nekřičím. Argumentuji, hledám kompromisy, hledám výhodné řešení.

Zvládání stresu

Právník málokdy řeší ne-stresové a ne-krizové záležitosti. Mám to tak rád.

Jazyky

Čeština

rodilý mluvčí nebo bilinguální znalost

Angličtina

profesionální znalost

Němčina

pasivní znalost

Ruština

pasivní znalost

Mé vlastnosti

Důmyslnost

Hledám řešení, které bude přinášet (klientovi) užitek jako celek - nyní, i v průběhu času. nejde jen o to "vyštěkat" pro nynějšek nejlepší podmínky a cenu.

Integrita

Právník má v pracovním životě možnosti, příležitosti, nabídky a svody mnoha druhů. Vždy je zvažuji tak, abych se mohl bez ostychu a obav za svými rozhodnutími ohlédnout.

Klid

Pro neurotiky kolem mě velmi rozčilující vlastnost. osobně ale krizové situace jinak než s klidem ani řešit neumím...

Kreativita

Nabízet právní řešení tak jak je dělají všichni ostatní je nuda a většinou se nejedná o maximalizaci přínosu pro klienta. Naopak nacházet inovativní řešení je důvod, proč je dobré ráno vstát z postele.

Optimismus - pozitivní myšlení

každá jsme nějaký, já jsem optimista.

Rozvážnost

Unáhlenost byť i v drobnostech není má doména, rád zvažuji všechny (dostupné) pohledy na věc.

Samostatnost

Vždy jsem v pracovním procesu řídil veskrze sám sebe a případné podřízené, nepotřebuji bossy-nadřízeného, ale parťáka, kterému budu samostatně pomáhat od všech právních problémů.

Pro-aktivita

Kdyby měl seniorní in-house právník jen čekat na zadání, nebyla by právní ochrana společnosti dobrá.

Spolehlivost

Vždy jsem se snažil být osobou na kterou se dá spolehnout - pro kolegy, nadřízené, podřízené ale i další osoby v businessu.

Upřímnost

Má smysl být ke kolegům nadřízeným a podřízeným neupřímný či neotevřený? Domnívám se že ne...

Výřečnost

Ano, Daniel je výřečný. Velmi. Někdy až moc.

Má motivace

Peníze Smysluplná práce Seberealizace Respekt Slušnost

Mé životní hodnoty

  1. Férové jednání
  2. Etika
  3. Humor / zábava
  4. Moudrost
  5. Otevřenost

Mé zkušenosti

Pozice a místa se zobrazí po odemknutí profilu.

*** pozice ***
*** firma ***
2004 – 2005

*** pozice ***
*** firma ***
2005 – 2007

*** pozice ***
*** firma ***
2007 – 2013

*** pozice ***
*** firma ***
2013 – současnost

*** pozice ***
*** firma ***
2015 – současnost

Vzdělání a kurzy

Vzdělání a kurzy se zobrazí po odemknutí profilu.

*** instituce ***
*** titul, obor studia ***
1999 – 2004

Kontakty

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.

Mé preference

Odvětví

Obory Právo a justice

Pozice právník

Úvazek Full-time Part-time Brigáda Dobrovolník

Spolupráce Podíl IČO / Živnostenský list Pracovní úvazek

Další Možnost práce z domova

Odemknout profil

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.