Jak to funguje?

Klára G.

Praha, Česká republika

Aktualizováno: 05.08.2018

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.

Obory, které vidíte na mém profilu, jsou ty, ve kterých si věřím. Troufám si říct, že jsem v nich výrazně dobrá a mohu v nich mít pro vaši firmu vysokou přidanou hodnotu. Proč? Protože mě baví.

V některých z nich (krizové řízení a komunikace, start-up projekty, filantropie, strategie) mám za sebou i velmi slušné výsledky ve velké nadnárodní firmě.

V jiných oborech (psychologie, counselling) mám za sebou zatím jen pár let zkušeností, ale jsem v tom hluboce ponořená.. Sen o vlastní psychologické praxi jsem si už splnila. Se dvěma dalšími kolegyněmi nyní prosazujeme nový směr práce s lidmi ve firmách, který funguje jako prevence proti vyhoření: Counselling 1:1. Spojuje to nejlepší z koučinku a psychoterapie. Hodlám tento směr dál rozvíjet a nabízet, protože upřímně věřím v jeho potenciál a užitek.

Pokud bych se ještě někdy nechala zaměstnat, vím, že potřebuji pracovat s lidmi, kteří jsou pevně hodnotově ukotveni, kteří jsou ochotni vzájemně sdílet zkušenosti a kteří sami sebe neberou smrtelně vážně. Přesvědčila jsem se už mnohokrát, že tým je všechno. Když je dobrý tým, ostatní věci přijdou. Každá krize je převelčená příležitost.
PR / public relations psychologie strategie start-up projekty filantropie korporátní komunikace krizové řízení a komunikace koučink counselling

Mé znalosti a dovednosti

Komunikační dovednosti

Vedla jsem tým komunikace v České spořielně. Každou chvíli bylo potřeba žehlit nějaký problém: když napadli hackeři internetbanking, když se přečíslovalo 2.5 mln účtů, když zákon zrušil anonynmní vklady (bylo na nich 120mld Kč)... Vždycky jsme to ustáli.

Orientace v informacích

Pracovala jsem v ČTK a v Reuters. Denně bylo potřeba do zpráv přinést do podstatné, vybrat z hromady faktů ta, na kterých zprávu postavit. Protože nikdo nemá čas číst text až do konce, aby se dobral toho důležitého.

Inovativnost

V roce 2015 jsme s malým ale skvělým týmem začali stavět Sociální banku pro ČS. Byl to úplný green-field. Během 18 měsíců jsme financovali (=dali úvěr) přes 100 projektů se sociálním přesahem za víc než CZK 300mln.

Klientská orientace

Ve velké bance snadno centrála zapomene, že tam venku jsou klienti, kteří ji živí. Při všech rozhodováních (např.o tom, že se zvednou poplatky) jsem vracela téma klientů zprátky do diskuse: Co z toho budou mít? Jak to budou vnímat? Budou s námi dál?

Ovlivňování lidí

Nesmí to být manipulace, ale dobrá argumentace. Je potřeba se na diskusi dobře připravit. Když jsou po ruce pádné argumenty, dají na Vás.

Podnikatelský přístup

Mám vlastní podnikatelskou praxi. Je to velký adrenalin. Poměrně brzy jsem pochopila, že když člověk dělá věcii srdcem, věří si a umí u toho počítat, výsledek se dostaví.

Prezentační dovednosti

Během mojí práce v komunikaci ČS jsem bezpočtukrát vystupovala v roli presentátora nebo moderátora. Vím, že je důležitá dobrá příprava - znát publikum, znát výborně svoje téma a mít před vystoupením respekt.

Pružnost v učení

Učím se celý život. Nejen ve školách, na vzdělávacích kurzech a trénicích, ale hlavně od lidí kolem. Každý, úplně každý človek nás může něco naučit.

Zvládání stresu

Jako psycholog umím techniky na zvládání stresu. Využívám je sama na sobě a učím je i moje klienty.

Řešení konfliktů

Některým klientům v psychologické praxi pomáhám, jak řešit konflikty - nejen v práci, ale i doma. Konflikty jsou vždycky o neporozumění a o chybějících hranicích.

Jazyky

Angličtina

profesionální znalost

Ruština

komunikativní znalost

Němčina

pasivní znalost

Mé vlastnosti

Aktivita

Nikdy jsem do práce nechodila s tím, že si to tam "odsedím". Potřebuji dělat smysluplné věci a potřebuji, aby se hýbaly kupředu.

Asertivita

Trvalo to, ale dnes mám nastavené hranice tak, že s klidem na nesmyslný nápad řeknu: "Ne", aniž bych si lámala hlavu s tím, jestli se to někoho nedotkne.

Bezstarostnost

Jsem vyrovnaná. Vím, že žádný problém není tak velký, aby neměl řešení.

Cílevědomost

Daří se mi naplňovat ambice, které mám. Vím, že je to o trpělivosti a tvrdé práci. A někdy také o štěstí.

Důvěryhodnost

Práce psychologa je o důvěře, se kterou klienti přicházejí.

Empatie

Umím pochopit, jak se lidé asi cítí.

Přizpůsobivost - flexibilita

Co je v životě jisté, že? Je potřeba být připraven na změny, přijímat je , nehroutit se z nich.

Integrita

Mám svoje vnitřní hodnoty, které jsou pro mne zásadní.

Kreativita

Umím si poradit s novými situacemi a řešit je tak, jak přicházejí.

Odpovědnost

Podnikám, pracuji sama na sebe. To bez odpovědnosti nejde.

Odvaha

Opustit po letech dobře placené místo a vydat se do dobrodružství vlastního podnikání je pro mnohé lidi spíš nerozum nebo drzost. Já ale vím, že to byl jednoznačně správný krok.

Otevřenost

Jsem otevřená názorům druhých lidí - často jsou jejich nápady lepší, než ty moje. Jsem otevřená i kritice - bez ní se člověk nikam neposune.

Partnerství

Ke všem lidem přistupuji apriori s respektem, jak v práci, tak v osobním životě ale třeba i v běžné komunikaci s úředníky a prodavači.

Sebejistota

Jsou věci, ve kterých jsem opravdu dobrá.

Tolerantnost

Každý jsme jiný, v té jinakosti je krása - zvlášť, když pochopíme, jak se můžeme vzájemně doplňovat.

Má motivace

Seberealizace Atmosféra Materiální potřeby

Mé životní hodnoty

  1. Budoucí generace
  2. Férové jednání
  3. Integrita
  4. Naslouchání
  5. Finanční stabilita

Mé zkušenosti

Pozice a místa se zobrazí po odemknutí profilu.

*** pozice ***
*** firma ***
1993 – 1995

*** pozice ***
*** firma ***
1995 – 2000

*** pozice ***
*** firma ***
2000 – 2017

Vzdělání a kurzy

Vzdělání a kurzy se zobrazí po odemknutí profilu.

*** instituce ***
*** titul, obor studia ***
1990 – 1994

*** instituce ***
*** titul, obor studia ***
2005 – 2007

*** instituce ***
*** titul, obor studia ***
2012 – 2015

Kontakty

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.

Mé preference

Odvětví

Obory Management a řízení Marketing (PR, reklama, průzkum trhu) Personalistika a lidské zdroje (HR) Psychologie a sociologie

Pozice

Úvazek Full-time Part-time

Spolupráce Podíl IČO / Živnostenský list Pracovní úvazek

Další Možnost práce z domova

Odemknout profil

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.