Jak to funguje?

Jiří B.

Praha, Česká republika

Aktualizováno: 05.08.2018

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.

Mám rozsáhlé zkušenosti s vedením týmů v různých společnostech s rozlišnými firemními kulturami. Vždy mne fascinovala a stále fascinuje práce s pozitivně motivovanými lidmi, kteří dovedou překročit "stín" svých profesních i lidských schopností k dosažení vytyčených cílů.

Jsem týmový hráč z přesvědčení i osobních zkušeností, neboť synergie týmu vytváří progresivně narůstající přidanou hodnotu a nová originální řešení. To mne motivuje k trvalému sebevzdělávání a dalšímu zlepšování sebe i týmu. Vlastním příkladem motivuji zejména klíčové hráče v týmu, deleguji na ně vybrané kompetence a vytvářím transparentní prostředí pro kontrolu a hodnocení pracovních výkonů týmu i každého jednotlivce. Mým hlavním úkolem je harmonizace týmu, vytvoření homogenního motivačního systému a provokování silných stránek lidí v týmu.

Plnění reálně stanovených cílů firmy a vytvoření férového vnitrofiremních prostředí vede ke spokojenosti všech zúčastněných, tj. majitelů společnosti, mne i všech pracovníků. Do práce se pak mohou všichni těšit! Profesní i osobní život si chci užívat ve společnosti příjemných lidí, a to na úrovni a s humorem.
řízení / management Bankovnictví a finanční služby finanční řízení

Mé znalosti a dovednosti

Názorová otevřenost

Při současném rozsahu hluboké specializace ve všech oborech, nelze znát všechno. Proto podněcuji a podle možností respektuji a v praxi prosazuji názory/doporučení specialistů.

Integrita řízení

Řízení obecně, a finanční řízení obzvláště, vyžadují kontinuitu názorů a rozhodnutí. Jen tak lze EFEKTIVNĚ dosáhnout cíle. Členy týmu jsem k této integritě nejen vedl, ale i podporoval při střetu názorů s nadřízenými.

přesné oko

Delegování důvěry a vybraných kompetencí spojuji s objektivní (podle významnosti i vícestupňovou) kontrolou. S výsledky seznamuji svůj tým.

Orientace na výsledek

Důsledně rozlišuji podstatné faktory v souvislostech a nadhledu od věcí provozně operativních. Stanovuji strategický postup pro materiální záležitosti v čase a vzájemné návaznosti (podmíněnosti).

Ekonomika, bankovnictví a IT

Bankovnictví téměř zcela a ekonomika stále více, jsou závislé na informacích zpracovávaných integrovanými IS. Zkušenostmi jsem si vypěstoval potřebné znalosti a cit pro podstatné a podružné v IT.

Jazyky

Angličtina

profesionální znalost

Slovenština

profesionální znalost

Francouzština

pasivní znalost

Ruština

pasivní znalost

Mé vlastnosti

Spravedlivost

Nikdy jsem nikoho nepodrazil, i když by mi to přineslo prospěch.

Odpovědnost

"My word is my bond". Finance jsou o důvěře - jde tedy o moji profesionální "deformaci". V dlouhodobém časovém horizontu mi vytvořila respekt i u lidí, kteří mi nebyli přátelsky nakloněni.

Empatie

Zajímají mne názory a pocity lidí v týmu, a to nejen jejich pracovní ambice, ale i osobní a rodinné zázemí. Tím jsem si získal jejich otevřenost, důvěru, respekt a loajalitu.

Systémovost

Vyznávám teorii omezeného času a zdrojů všeho druhu (lidských, energetických, materiálních). Chaos plodí většinou ztráty. Systémovým přístupem lze výrazně omezit či zcela zamezit plýtvání nebo opakovanému předělávání již vytvořeného.

Empirie

Využitím svých dlouhodobých zkušeností jsem vždy došel k ideálním rozhodnutím v daném okamžiku s nejvyšší přidanou hodnotou.

Má motivace

Smysluplná práce Seberealizace Uznání Peníze work-life balance

Mé životní hodnoty

  1. Férové jednání
  2. Být přínosný
  3. Spolehlivost
  4. Pozitivní přístup
  5. Humor / zábava

Mé zkušenosti

Pozice a místa se zobrazí po odemknutí profilu.

*** pozice ***
*** firma ***
1993 – 1997

*** pozice ***
*** firma ***
2001 – 2013

*** pozice ***
*** firma ***
2015 – 2016

Vzdělání a kurzy

Vzdělání a kurzy se zobrazí po odemknutí profilu.

*** instituce ***
*** titul, obor studia ***
1978 – 1982

Kontakty

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.

Mé preference

Odvětví

Obory Ekonomika a podnikové finance Informační technologie a IT služby Management a řízení Bankovnictví a finanční služby

Pozice

Úvazek Full-time

Spolupráce Podíl IČO / Živnostenský list Pracovní úvazek

Další Možnost práce z domova

Odemknout profil

Pro odemčení profilu se prosím přihlaste nebo registrujte jako firma.