Jak to funguje?

Happy HR, s.r.o.

Lidské zdroje (HR) a personalistika

Praha, Česká republika www.happy-hr.cz 6 sledujících

Změna je život & život je proces!

Kam směřujeme

Oba dva dlouhý čas pracujeme s lidmi. Petr ve velké korporaci vnímal postupující formalizaci vztahů mezi personalisty a jejich klienty dost neblaze. Janě rovněž vadil rostoucí rozpor mezi podstatou „partneringu“ personalistů a reálnou dodávkou služeb. Zkrátka: nosí se honosné názvy a skutek „utekl“. Chybí osvěta, uvědomění toho, co kvalitní personalisté dříve uměli i bez formalizace.

 

Přesto oba věříme, že personalisté mohou být mezi svými interními klienty respektovaní a to zejména tím, že své odborné znalosti zvýrazní lidským pochopením, či jinak řečeno: posílenými obchodními schopnostmi.

 

A proto jsme se rozhodli vnést do role personalisty více obchodního ducha vedoucí k výraznějšímu přijetí personalisty jako člověka – partnera.

 

Náš přístup vychází ze zdůraznění obchodních a podnikatelských principů a pochopení, jaký užitek tyto principy mohou přinést. Kromě představení možných cest, jak se zlepšit, otevíráme prostor si otestovat tyto cesty sebezdokonalení, případně i nás „challengovat“ svými pochybnostmi.

 

Výsledkem přijetí obchodní role je personalista sebejistý ve své „partnerské“ roli a tím i partner svým kolegům, který dělá rozumné a smysluplné věci.


Jak žijeme

Pracujeme projektovým způsobem. Když někdo přinese projekt, sedneme si a diskutujeme, jak si rozdělíme práci. Nemáme přesně řečeno, kdo co má udělat - nějak to vždy vyplyne. Dokážeme se i pohádat, ale naštěstí vždy jen v pracovní rovině – umíme to vzít neosobně.
Spoléháme se na sebe. Nemáme přesně vytyčená pravidla. Každý máme přesah do činností toho druhého: musíme je znát pro případ "zaskočení za kolegu". Máme radost z každého klientsky pozitivně přijatého projektu.

Otevřenost

Neustále se sebe-dotazujeme „vidím to?, pociťuji to?, dává to smysl? ....“ a s interními klienty – partnery v diskusi hledáme užitek personálních služeb pro interní klienty – partnery

Kreativita

Hledáme řešení obsahující cíl firmy a zájmy všech zúčastněných partnerů

Přizpůsobivost - flexibilita

Práci v HR vnímáme v kontextu fungování firemního organismu. Jakmile se změní cíl firmy a způsob jeho dosahování, propišme nový cíl i související strategii do cílů a strategií personálního útvaru, které musí respektovat i potřeby všech partnerů

Respekt

vycházíme z dlouhodobých úspěšných obchodních strategií „WIN-WIN“. Často používáme selský rozum: v českém kontextu je možné si pomoci příslovím „Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj!“

Líbí se Vám co děláme a chcete se k nám přidat? Sledujte nás.

Sdílejte náš příběh